چارچوب پوشش الزامات مالیاتی توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت

گامی دیگر در جهت حمایت از اصناف گیلان ؛امضای قرارداد همکاری شرکت پارس فرناک و اتحادیه صنف خوار و بار و سقط فروشان شهرستان رشت