پارس فرناک ، حامی مالی تیم های گلساپوش یزد و شهریار ساری در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور / انعقاد قرارداد ، نقطه استارت فعالیت اقتصادی باشگاه شهریار ساری با گروه هلدینگ شرکت های گروه پارس

باهدف هم افزایی و کسب درآمد پایدار ماهیانه برای تیمهای فوتبال ساحلی کشور با حضور مهندس میرصادقی مدیر عامل هولدینگ پارس و عضو هیات مدیره پارس فرناک با مهندس مسعود سلطانی مدیر مالی گروه صنعتی گلساپوش وصدرشیمی یزد، سید حسن میرحسینی سرپرست تیم گلساپوش یزد و یعقوبی معاون باشگاه شهریار ساری برگزار شد

در راستای توسعه زیرساخت ؛ شرکت آبفای استان گیلان با ایران کیش و پارس فرناک قرارداد همکاری منعقد می کند

شرکت آبفای استان گیلان در راستای توسعه زیرساخت ؛ با ایران کیش و پارس فرناک قرارداد همکاری منعقد می کند.

دومین گام شركت پارس فرناك براي باشگاه وفاداری مشتریان ۹۰۰۸۰۰/افتتاح دومین باشگاه وفاداری هواداری فوتبال کشور توسط باشگاه وفاداری مشتریان ۹۰۰۸۰۰، برای تیم فوتبال ملوان بندر انزلی

باشگاه وفاداری هواداری فوتبال ملوان بندر انزلی، توسط شرکت پارس فرناک شریک تجاری ایران کیش با باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان افتتاح شد.‌