مهم : متقاضیان محترم ثبت نام و دریافت دستگاه رایگان میباشد.

دریافت هرگونه وجهی جهت ثبت نام توسط افراد کلاهبرداری میباشد و این شرکت از متخلفین به عنوان مجرم شکایت رسمی مینماید.

ثبت نام پذیرنده جدید

  • اطلاعات مشتری

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
    عکس کارت ملی الزامی است
  • اطلاعات پذیرندگی

  • اطلاعات حساب

  • برای آمورش گرفتن کد مالیاتی به صفحه اخبار و رویداد ها سایت 900800 مراجعه کنید *کد مالیاتی الزامیست
  • برای آمورش گرفتن کد مالیاتی به صفحه اخبار و رویداد ها سایت 900800 مراجعه کنید *کد مالیاتی الزامیست