شرکت پارس فرناک و اتحادیه صنف خوارو بار و سقط فروشان شهرستان رشت قرارداد همکاری منعقد کردند .

به گزارش روابط عمومی پارس فرناک ، طبق این قرارداد که توسط نمایندگی شماره ۷ پارس فرناک در گیلان منعقد شد ، ارائه خدمات پرداخت الکترونیک از طریق ابزارهای پذیرش در واحدهای این صنف ، ایجاد باشگاه مشتریان ۹۰۰۸۰۰ و ارائه انواع خدمات مالی و اعتباری به پذیرندگان زیر مجموعه اتحادیه مورد توافق قرار گرفت .
فرزاد ثابت ، رییس اتحادیه صنف خوارو بار و سقط فروشان ضمن ابراز خرسندی از این قرارداد برای ارائه خدمات بهتر به واحد های صنفی اظهار داشت :
ارائه تسهیلات آسان و کم بهره ، پشتیبانی مالی و اعتباری مناسب و متوازن ، ارائه محصول و سایر خدمات مالی و اعتباری از مزایای این قرارداد برای اتحادیه اصناف خوار و بار و سقط فروشان و پذیرندگان زیر مجموعه می باشد .
وی یاد آور شد : امید است با همکاری تمامی واحد های صنفی در بحث یکپارچگی نظام مالی اعتباری ، اتحادیه و ارائه خدمات بهتر رضایت بیشتر واحد های صنفی را فراهم آورد .