در راستای توسعه زیرساخت ؛ شرکت آبفای استان گیلان با ایران کیش و پارس فرناک قرارداد همکاری منعقد می کند

شرکت آبفای استان گیلان در راستای توسعه زیرساخت ؛ با ایران کیش و پارس فرناک قرارداد همکاری منعقد می کند.

دومین گام شركت پارس فرناك براي باشگاه وفاداری مشتریان ۹۰۰۸۰۰/افتتاح دومین باشگاه وفاداری هواداری فوتبال کشور توسط باشگاه وفاداری مشتریان ۹۰۰۸۰۰، برای تیم فوتبال ملوان بندر انزلی

باشگاه وفاداری هواداری فوتبال ملوان بندر انزلی، توسط شرکت پارس فرناک شریک تجاری ایران کیش با باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان افتتاح شد.‌

در راستای توان افزایی جامعه ورزش کشور ؛ افتتاح اولین باشگاه وفاداری هواداری ورزشی فوتبال در کشور توسط باشگاه وفاداری مشتریان ۹۰۰۸۰۰، برای تیم فوتبال سپیدرود

برای نخستین بار در کشور ، باشگاه وفاداری هواداری ورزشی فوتبال ، توسط شرکت پارس فرناک شریک تجاری ایران کیش با باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود رشت ایجاد شد .