برای اولین بار در کشور ؛ باشگاه مشتریان 900800توسط شرکت پارس فرناک و ایران کیش حامی سلامت مسافران با افتتاح دستگاه های فروش بلیط الکترونیک در پایانه های مسافربری بین شهری

با حمایت شرکت پارس فرناک و ایران کیش ، دستگاه های الکترونیک فروش بلیط در پایانه های مسافربری حمل و نقل بین شهری در تعاونی های ۴ میهن نور ، ۱۴ پارسیان و ۱۵ میهن نور در پایانه های مسافربری غرب ، جنوب و شرق شهر تهران نصب شد .